Moc Gór Festiwal

Artiko

Artiko

reżyseria: Josu Venero, Jesus Mari Lazkano

Hiszpania 2020, 26 min.

Nagroda Tatrzańskiego Parku Narodowego 16. Moc Gór Festiwal 2020

Na stole leży mapa mojej ostatniej podróży na archipelag Svalbard na biegunie północnym. Ta zmięta i zniszczona mapa stała się formą kartografii mentalnej, terytorium malarstwa i rysunku, nową i ekscytującą przestrzenią dla wyobraźni.

Arktiko film Moc Gór 2020

Resting on the table is the map of my last trip to the Svalbard archipelago, at the North Pole. That map, crumpled and broken, has become a form of mental cartography, a territory of painting and drawing, a new and exciting space for the imagination.