Moc Gór Festiwal

Misja

Misja Stowarzyszenia Spotkania z Filmem Górskim

MISJA stowarzyszenia Spotkania z Filmem Górskim:

„Dzielimy się mocą gór w Tatrach by tworzyć wspólnotę!”

Naszą działalność prowadzimy organizując różnego rodzaju imprezy kulturalne i sportowe, warsztaty, kursy, szkolenia, panele dyskusyjne. Działania skierowane są do wszystkich grup wiekowych i społecznych. Stowarzyszenie podejmuje działania bezpłatne oraz działania odpłatne. Pieniądze, które pobieramy za nasze usługi przeznaczamy na działalność statutową stowarzyszenia.

Powstaliśmy z chęci działania i z chęci pomocy i promocji kultury oraz sportowych aktywności górskich! Stowarzyszenie to efekt współpracy ludzi pragnących dzielić z innymi swoje pasje i umiejętności. Członkowie Stowarzyszenia to osoby zajmujące się działalnością edukacyjną z zakresu ochrony praw człowieka / wiedzy o Tatrach, sportową, kulturalną, górską – osoby o wysokich kwalifikacjach i wieloletnim doświadczeniu.

Głównym projektem stowarzyszenia jest międzynarodowy festiwal promujący kulturę i sportowe aktywności górskie p.n. Moc Gór. Podczas festiwalu prezentujemy górską sztukę filmową, fotograficzną, realizujemy międzynarodowe zawody wspinaczkowe i organizujemy akcje edukacyjne oraz charytatywne.

W ramach 15 edycji festiwalu mieliśmy okazję realizować projekt z zakresu ochrony praw człowieka przy współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji, jednocześnie szereg razy realizowaliśmy akcje edukacyjne dedykowane młodzieży z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Nieśliśmy również pomoc rodzinom ratowników (wspierając Fundację Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego), przewodników górskich, himalaistów i wspinaczy. Stowarzyszenie szereg lat uczestniczyło w organizacji proekologicznej akcji Czyste Tatry.

Cele działalności stowarzyszenia:

1. realizowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
2. realizowanie zadań z zakresu ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
3. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki górskiej;
4. działalność charytatywna na rzecz ogółu społeczeństwa lub określonej grupy podmiotów wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa;
5. działalność edukacyjna ukierunkowana na praktykowanie zdrowego stylu życia i promowanie aktywnego uczestnictwa w życiu obywatelskim.
6. działalność na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej marginalizacją społeczną;
7. upowszechnianie praw człowieka i zasad demokracji;
8. zajmowanie się edukacją rozwojową i współpracą na rzecz rozwoju;
9. promowanie wolontariatu;
10. działalność na rzecz osób dotkniętych niepełnosprawnością;
11. działalność w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi;
12. promowanie sztuki filmowej i fotografii;
13. promowanie turystyki górskiej, a także integracja środowiska górskiego i artystycznego
14. włączanie do działalności dzieci i młodzieży;

Stowarzyszenie swe cele realizuje przez:
1. organizowanie imprez kulturalnych związanych tematycznie z górami, filmem i sztuką, w tym przede wszystkim festiwalu Spotkania z Filmem Górskim;
2. organizowanie spotkań, wykładów, warsztatów, pokazów filmowych, konferencji, zawodów sportowych itp.;
3. organizowanie górskich imprez sportowych i turystycznych;
4. tłumaczenie filmów, książek i tekstów związanych z celami statutowymi;
5. współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania;
6. włączanie dzieci i młodzieży do zadań realizowanych przez Stowarzyszenie.