Moc Gór Festiwal

Nagrody filmowe

Grand Prix Schroniska PTTK Morskie Oko

Wielka Drewniana Góra i nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł

Nagroda Fundacji Himalaizmu Polskiego im. Andrzeja Zawady dla Najlepszego Filmu Polskiego

Drewniana Góra i nagroda pieniężna w wysokości 2000 zł

Nagroda Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego

za film najlepiej obrazujący więź człowieka z naturą: Drewniana Góra i nagroda pieniężna w wysokości 2000 zł

Nagroda Hotelu Mistral w Gniewinie w kategorii kulturalno-społecznej

za film najlepiej ukazujący ludzkie, kulturowe i artystyczne aspekty życia społeczności górskich: Drewniana Góra i nagroda pieniężna w wysokości 2000 zł

Nagroda Polskiego Związku Alpinizmu w kategorii sportowo wyczynowej

za najlepszy film ukazujący człowieka w ekstremalnych sytuacjach: Drewniana Góra i nagroda pieniężna w wysokości 2000 zł

Nagroda Publiczności:

Drewniana Góra i nagroda rzeczowa

Nagroda Jury Studentów i Doktorantów – przyznaje grono rekomendowane przez Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

Drewniana Góra i nagroda rzeczowa

Nagroda Specjalna

może zostać przyznana szczególnie wyróżniającemu się filmowi