Moc Gór Festiwal

Sylwia Romańczak

Sylwia Romańczak

Sylwia Romańczak współpracuje przy festiwalu od 3 lat. Najpierw przy festiwalu Spotkania z Filmem Górskim, a teraz przy festiwalu Moc Gór.

Sylwia zajmuje się m.in. katalogiem, koordynacją tłumaczeń filmów i sprawami organizacyjnymi.

Sylwia Romańczak to absolwentka historii sztuki, studiowała produkcję filmową, zawodowo od 20 lat związana z organizacjami pozarządowymi, specjalizuje się w komunikacji społ. i fundraisingu, prowadzi też własną fundację – Fundację Kuchnia. „Misją fundacji jest tworzenie wspólnoty lokalnej, wspieranie społeczności, w której żyjemy. Nasza przestrzeń to Warszawa Włochy – Miasto Ogród.

Szczególne miejsce przy naszym stole zajmują dzieci i młodzież ze środowisk wykluczonych oraz osoby starsze i chore. To dla nich i z nimi działamy.” – tak o sobie piszą.

Lubi wszystkie rodzaje gór i kulturę górską, która jest dla niej nieustającym źródłem inspiracji. Wychowana w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej nie jest w stanie zaakceptować równin jako kategorii estetycznej.