Moc Gór Festiwal

KONKURS FILMOWY 2022

Zapraszamy do udziału w polskim i międzynarodowym konkursie filmowym 18. Moc Gór Festiwal (MGF), który odbędzie się w dniach 16 – 18 grudnia 2022 r.  w Zakopanem. Organizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie Spotkania z Filmem Górskim (SzFG), zrzeszone w The International Alliance for Mountain Film.

Do konkursu można zgłaszać filmy zrealizowane od 2020 r. Forma obrazu jest dowolna – film fabularny, dokumentalny, animowany, edukacyjny lub eksperymentalny, związany tematycznie z górami. Może to być obraz prezentujący różne rodzaje aktywności górskiej np. wspinaczkę, narciarstwo, film przyrodniczy, reportaż społeczno-polityczny, film promujący tradycje i kulturę górską, film poruszający problematykę praw człowieka na terenach górskich.

O zakwalifikowaniu filmu do konkursu ze względu na kryteria formalne oraz merytoryczne (opisane w regulaminie konkursu) decyduje komisja, złożona z przedstawicieli organizatora 18. MGF. Filmy niezakwalifikowane do konkursu mogą zostać pokazane poza sekcją konkursową. Nadesłany film może mieć maksymalnie dwie publiczne projekcje podczas 18. MGF. Filmy nagrodzone mogą zostać pokazane po raz trzeci po ogłoszeniu werdyktu.

Filmy w sekcji konkursowej ocenia jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele środowiska filmowego, artystycznego i górskiego. Jury może przyznać sześć nagród. Jury młodzieżowe, przyznaje jedną nagrodę w sekcji konkursowej. Procedura wyłaniania laureatów konkursu jest protokołowana.

Termin zgłoszenia polskich filmów do konkursu upływa 17 kwietnia 2022 roku.

Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić film wysyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres film@mocgor.pl

O tym, czy film został zakwalifikowany do konkursu lub do sekcji pozakonkursowej zgłaszający zostaną poinformowani mailowo najpóźniej do 1 maja 2022 roku.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń w formie elektronicznej. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem międzynarodowego konkursu filmowego 18. Moc Gór Festiwal


REGULAMIN


FORMULARZ